Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Posiedzenie Rady Koordynacyjnej Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie

Dnia 6 maja br. odbyło się posiedzenie Rady Koordynacyjnej Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Ze względu na panujące obostrzenia związane z pandemią COVID-19, odbyło się ono w formie wideokonferencji. Organizatorem posiedzenia był Park Narodowy „Bory Tucholskie”.

Było to pierwsze posiedzenie II kadencji Rady. Podczas spotkania wybrano Prezydium Rady (przewodniczącego i 2 zastępców przewodniczącego). Wprowadzono również niewielkie zmiany w składzie osobowym Rady. Zagadnieniami poruszanymi podczas posiedzenia były, m.in.: sprawy związane z powiększeniem Rezerwatu, utworzenie Partnerstwa gmin RBBT czy możliwości włączenia się w obchody 50-lecia programu UNESCO MAB.

Posiedzenia Rady Koordynacyjnej Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie oraz spotkania grup roboczych funkcjonujących w ramach Rady, odbywają się systematycznie od momentu jej powołania, tj. od 2015 roku. Każde spotkanie przybliża do wypełnienia celów, dla których została powołana Rada Koordynacyjna, a jakimi są, m.in.: inicjowanie i kierunkowanie wspólnych działań mających na celu promowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju czy zapewnienie szerszego udziału lokalnych społeczności i prywatnych przedsiębiorców w działaniach na rzecz Rezerwatu.

Utworzenie Rady Koordynacyjnej RBBT było odpowiedzią na zalecenia UNESCO MAB w stosunku do rezerwatów biosfery. W rzeczywistości Rada stała się czymś znacznie więcej niż tylko drogą do realizacji celów określonych dla rezerwatów biosfery. Powołanie Rady okazało się być jednym z kluczowych działań podjętych w celu lepszego funkcjonowania Rezerwatu Biosfery.

Więcej na temat Rady Koordynacyjnej Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie

http://www.pnbt.com.pl/rada_koordynacyjna_rezerwatu_biosfery_bory_tucholskie-675