Bory Tucholskie

Park Narodowy Bory Tucholskie - Etap plastyczny XX Powiatowego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej rozstrzygnięty

Etap plastyczny XX Powiatowego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej rozstrzygnięty

W dniu 19 listopada 2021 r. w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie rozstrzygnięto pierwszy etap XX Konkursu Wiedzy Przyrodniczej odbywającego się w tym roku pod hasłem Inwazyjne gatunki obce. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas II i III szkół podstawowych z powiatu chojnickiego. Był to etap plastyczny. Prace mogły być wykonane wyłącznie indywidualnie. Nadesłano 170 prac z 22 szkół (z 37 klas). Zadaniem uczestników było wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej przedstawiającej portret jednego wybranego obcego inwazyjnego gatunku, który niestety również występuje w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” i jego otulinie. Spośród roślin należą do nich: kolczurka klapowana, nawłocie (kanadyjska lub późna), niecierpki (gruczołowaty lub drobnokwiatowy), przegorzany (kulisty lub węgierski) i rdestowiec ostrokończysty. Do obcych inwazyjnych gatunków zwierząt zaliczamy: norkę amerykańską, jenota, daniela oraz raka pręgowanego.

Jury składające się z pracowników Parku Narodowego „Bory Tucholskie” pod przewodnictwem mgr inż. Magdaleny Kochanowskiej postanowiła nagrodzić:

1. Rafała Kloskowskiego z kl. II ze Szkoły Podstawowej w Czapiewicach – opiekun Pani Renata Stoltmann;

2. Szymona Cwiklinskiego z kl. III b z Zespołu Szkół w Rytlu – opiekun Pani Karolina Wąs;

3. Nikodema Dzierzyka oraz Wojciecha Wirkusa z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Ogorzelinach – opiekun Pani Grażyna Pelowska;

4. Martę Lewińską, Lenę Sikorską oraz Filipa Lemańczyka z kl. II ze Szkoły Podstawowej w Wielkich Chełmach – opiekun Pani Renata Lubińska;

5. Weronikę Wilbik oraz Macieja Solejewskiego z kl. II ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie – opiekun Pani Celina Drewek;

6. Nikolę Meyer oraz Karolinę Rolbiecką z kl. II ze Szkoły Podstawowej w Nieżychowicach – opiekun Pani Monika Puchert-Ejsmont;

7. Annę Daszkowską z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Lubni – opiekun Alina Gadzała;

8. Aleksandrę Fierek z kl. III d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – opiekun Pani Grażyna Papierowska;

9. Kamilę Elak z kl. III c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku – opiekun Pani Marcelina Pruska - Rekowska;

10. Agatę Stasiek z kl. II ze Szkoły Podstawowej w Lichnowach – opiekun Pani Gabriela Graczyk;

11. Magdalenę Jankowską oraz Agatę Ciemińską z kl. III a ze Szkoły Podstawowej w Konarzynach - opiekun Pani Beata Kostrzewska;

12. Maję Benc, Kacpra Baczyńskiego oraz Martę Różycką z kl. III d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach – opiekun Pani Urszula Michalik;

13. Wojciecha Behrendt, Jakuba Olika oraz Zofię Miszewską z kl. III c ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach – opiekun Pani Beata Wielewska;

14. Fabiana Drążkowskiego z kl. II c ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach – opiekun Pani Beata Orlikowska;

15. Oliwię Arndt z kl. II d ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach – opiekun Pani Dorota Pestka;

16. Kaję Jurkiewicz z kl. III e ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Chojnicach – opiekun Pani Agnieszka Matysiak;

W związku z tym do drugiego etapu XX Konkursu Wiedzy Przyrodniczej zakwalifikowało się 16 następujących drużyn:

- kl. II ze Szkoły Podstawowej w Czapiewicach;
- kl. III b z Zespołu Szkół w Rytlu;
- kl. III ze Szkoły Podstawowej w Ogorzelinach;
- kl. II ze Szkoły Podstawowej w Wielkich Chełmach;
- kl. II ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie;
- kl. II ze Szkoły Podstawowej w Nieżychowicach;
- kl. III ze Szkoły Podstawowej w Lubni;
- kl. III d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku;
- kl. III c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku;
- kl. II ze Szkoły Podstawowej w Lichnowach;
- kl. III a ze Szkoły Podstawowej w Konarzynach;
- kl. III d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach;
- kl. III c ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach;
- kl. II c ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach;
- kl. II d ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach;
- kl. III e ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Chojnicach.

Jury postanowiło również wyróżnić:

1. Radosława Sikorę z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Czapiewicach – opiekun Pani Renata Stoltmann,

2. Oliwię Bucław z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Wielkich Chełmach – opiekun Pani Mariola Szultka,

3. Grażynę Nowak oraz Zuzannę Daszkowską z kl. III c Ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach – opiekun Pani Zofia Zakrzewska.

II etap konkursu odbędzie się 8 grudnia 2021 r. (środa) w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie, o godz. 10.00. Organizator zastrzega sobie prawo do jego odwołania. Dwuosobowe reprezentacje w/w klas będą rozwiązywać zadania przygotowane w formie krzyżówek, rebusów, rozsypanek oraz innych zadań i zabaw edukacyjnych z zakresu wiedzy o przyrodzie kl. I-III, w tym:

  • rozpoznawanie pospolitych drzew i krzewów;
  • rozpoznawanie grzybów (grzyby chronione, jadalne i niejadalne);
  • zwierzęta zimą;
  • znaczenie lasu w przyrodzie i dla człowieka;
  • podstawowe zagadnienia ekologiczne;
  • obce inwazyjne gatunki występujące na terenie PNBT i jego otuliny Spośród roślin należą do nich: kolczurka klapowana, nawłocie (kanadyjska lub późna), niecierpki (gruczołowaty lub drobnokwiatowy), przegorzany (kulisty lub węgierski) i rdestowiec ostrokończysty. Do obcych inwazyjnych gatunków zwierząt zaliczamy: norkę amerykańską, jenota, daniela oraz raka pręgowanego;
  • formy ochrony przyrody w Polsce: parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty    przyrody, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt;
  • podstawowe informacje o Parku Narodowym „Bory Tucholskie.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w II etapie konkursu do dnia 3 grudnia br.

Uwaga! To nauczyciel decyduje, które dzieci będą reprezentowały klasę w drugim etapie. Nie muszą to być uczniowie, którzy zostali nagrodzeni w pierwszym etapie. Dzieci, które będą uczestniczyły w II etapie a nie brały udziału w I etapie, muszą dostarczyć w dniu konkursu podpisane przez rodzica/opiekuna oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na uczestnictwo w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych i wizerunku niepełnoletniego uczestnika konkursu (Załącznik nr 1)

Zakończenie konkursu oraz wręczanie nagród przewidujemy ok. godz. 1115. Na tę godzinę zapraszamy również te dzieci, których prace przyczyniły się do zakwalifikowania klasy do II etapu oraz te, które zostały wyróżnione w pierwszym etapie konkursu.

/BG/

 
Arndt Oliwia

Arndt Oliwia

Baczyński Kacper

Baczyński Kacper

Behrendt Wojciech

Behrendt Wojciech

Benc Maja

Benc Maja

Bucław Oliwia

Bucław Oliwia

Ciemińska Agata

Ciemińska Agata

Cwiklinski Szymon

Cwiklinski Szymon

Daszkowska Anna

Daszkowska Anna

Daszkowska Zuzanna

Daszkowska Zuzanna

Drążkowski Fabian

Drążkowski Fabian

Dzieżyk Nikodem

Dzieżyk Nikodem

Elak Kamila

Elak Kamila

Fierek Aleksandra

Fierek Aleksandra

Jankowska Magdalena

Jankowska Magdalena

Jurkiewicz Kaja

Jurkiewicz Kaja

Kloskowski Rafał

Kloskowski Rafał

Lemańczyk Filip

Lemańczyk Filip

Lewińska Marta

Lewińska Marta

Meyer Nikola

Meyer Nikola

Miszewska Zofia

Miszewska Zofia

Nowak Grażyna

Nowak Grażyna

Olik Jakub

Olik Jakub

Rolbiecka Karolina

Rolbiecka Karolina

Różycka Marta

Różycka Marta

Sikora Radosław

Sikora Radosław

Sikorska Lena

Sikorska Lena

Solejewski Maciej

Solejewski Maciej

Stasiek Agata

Stasiek Agata

Wiblik Weronika

Wiblik Weronika

Wirkus Wojciech

Wirkus Wojciech