Bory Tucholskie

Park Narodowy Bory Tucholskie - VI szkolenie dla pracowników Parku Narodowego "Bory Tucholskie" pt.: "Efektywna komunikacja w zespole"

VI szkolenie dla pracowników Parku Narodowego "Bory Tucholskie" pt.: "Efektywna komunikacja w zespole"

Dnia 31.01.2011 r. odbyło się VI szkolenie dla pracowników Parku Narodowego „Bory Tucholskie” pn.: „Efektywna komunikacja w zespole”

Prowadzący szkolenie Radek Głowacki

Radek Głowacki – trener i menadżer. Ukończył Dziennikarstwo i komunikacje społeczną w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Przez osiem lat pracował jako samodzielny menadżer w polskim oddziale międzynarodowego aliansu organizacji pozarządowych. W zakres jego obowiązków wchodziło tworzenie lokalnych struktur aliansu oraz koordynowanie ich działań. Odpowiadał również za organizowanie ogólnopolskich sympozjów tematycznych, paneli dyskusyjnych, debat oraz wykładów na wybrane zagadnienie.

Prowadzi szkolenia z następujących obszarów:

 • komunikacja perswazyjna: prezentacja publiczna, autoprezentacja, skuteczne techniki sprzedaży;
 • zarządzanie: umiejętności menadżerskie, zarządzanie konfliktem, techniki kreatywnego myślenia w biznesie;
 • komunikacji interpersonalnej w kontaktach zawodowych.

Program szkolenia

09:00 - 10:30 Sesja 1 Komunikacja interpersonalna w zespole

 • Rola komunikacji werbalnej w kontaktach zawodowych – jak skutecznie i zrozumiale komunikować w relacjach zespołowych?
 • Cztery płaszczyzny komunikacji zespołowej – co naprawdę mówi przekaz naszego rozmówcy?
 • Słuchanie rozmówcy – jak aktywnie i skutecznie słuchać?
 • Zasady skutecznej komunikacji niewerbalnej - jak kształtować wizerunek profesjonalisty w kontaktach zawodowych?
 • Bariery komunikacyjny – jak unikać najczęściej popełnianych błędów w procesie komunikacji zespołowej?
 • Trudny terminy – jak stosować fachową terminologię w sposób zrozumiały w kontakcie z klientem?
 • Rola informacji zwrotnej – jak przekazywać pozytywną oraz negatywną ocenę współpracownikom podczas wspólnych spotkań?
 • Podstawowe techniki wywierania wpływu na ludzi – jak rozpoznawać i niwelować ich wpływ w procesie komunikacji zespołowej?
 • Rola komunikacji miękkiej w współpracy zespołowej – jak pozyskiwać drugą osobę do współpracy w zespole?
 • Rola pytań w rozmowie – jak efektywnie uzyskiwać niezbędne informacje?

10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:15 Sesja 2 Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w zespole

 • Konflikt interpersonalny – omówienie zagadnień związanych z psychologicznymi sytuacjami konfliktowymi,
 • Konflikty w zespole - kiedy rodzi się sytuacja trudna?
 • Natura sytuacji konfliktowej – co dzieje się z postrzeganiem współpracownika i otoczenia w sytuacji konfliktowej?
 • Dynamika sytuacji konfliktowej – czy sytuacja konfliktową w grupie rządzi chaos czy porządek?
 • Poznanie algorytmów działania i rozwinięcie umiejętności w zakresie rozwiązywania pięciu typowych sytuacji trudnych i konfliktowych pojawiających się w procesie komunikacji zespołowej jak również w kontakcie z klientem:
  • wina leży po naszej stronie
  • wina leży po stronie współpracownika lub klienta.
  • atak personalny.
  • impas.
  • gdy należy odmówić
 • Poznanie preferowanego stylu funkcjonowania w konflikcie oraz rozumienie funkcjonowania człowieka w konflikcie. Test – mój styl rozwiązywania sytuacji konfliktowej.

12:15 – 12:30 Przerwa
12:30 – 14:00 Sesja 3 Budowanie zespołu – psychologiczne i socjologiczne determinanty pracy w zespole.

 • Siedem cech dobrego zespołu.
 • Techniki pracy zespołowej oparte na wspólnym działaniu.
 • Koncepcja człowieka pro aktywnego wg Stephen’a Covey’a - ‘krąg wpływu – krąg zainteresowania’.
 • Cechy osoby kreatywnej.
 • Rodzaje i rola narzędzi twórczego myślenia np.: Mapa Myśli.
 • Styl pracy osoby przedsiębiorczej i proaktywnej (trzy tezy przeciw roszczeniowości).
 • Idea „szklanego tunelu” w myśleniu - metody przezwyciężania indywidualnych schematów myślowych.
 • Wzajemna wymiana doświadczeń jako czynnik podnoszący efektywność zespołu.
 • Informacja zwrotna jako niezbędny element do rozwoju osobistego jak również zawodowego – czyli jak podawać informację

Relacja ze szkolenia

Celem szkolenia było przyswojenie praktycznej wiedzy jak również opanowanie przez uczestników szkolenia umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji w zespole. Treść szkolenia, przytaczane przykłady oraz opracowanie trudnych terminów odnosiły się do rzeczywistości pracy pracowników PNBT. Zaprezentowane podczas szkolenia informacje ukazywały złożoność procesu komunikacji.

Podczas szkolenia poruszano m.in. zagadnienia związane z czterema płaszczyznami komunikacji; skutecznego mówienia – na co należy zwrócić uwagę aby druga strona nas zrozumiała?; skutecznego słuchania – na co należy zwrócić uwagę podczas słuchania drugiej osoby?; natury sytuacji konfliktowej – co dzieje się w organizmie człowieka?, jak postrzegana jest druga osoba?, testu preferencji w sytuacji konfliktowej, roli i znaczenia komunikacji niewerbalnej – czy wizerunek ma praktyczne zastosowanie?
Wiedza i umiejętności uczestników były weryfikowane. Pozyskana nowa wiedza oraz poznane metody w zakresie efektywnej komunikacji w zespole pozwolą uczestnikom szkolenia na jej praktyczne zastosowanie w swojej rzeczywistości pracy.
Uczestnicy dzięki szkoleniu pozyskali nową wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej w zespole.
Czynnikiem podnoszącym efektywność szkolenia była wzajemna wymiana doświadczeń m.in. podczas ćwiczenia związanego z przekazywaniem informacji zwrotnej, niezbędnej do dalszego rozwoju człowieka w dziedzinie osobistej jak również zawodowej