Bory Tucholskie

Park Narodowy Bory Tucholskie - ”Kaszubska Marszruta”

”Kaszubska Marszruta”

Kaszubska Marszruta to system szlaków rowerowych rozciągających się na terenie powiatu chojnickiego. Wybudowane trasy rowerowe liczą ok. 200 km, wyróżniamy ścieżki wytyczone w bezpiecznej odległości od ruchliwej szosy, zlokalizowane w tak zwanych pasach przeciwpożarowych. Szlaki rowerowe poprowadzone zostały, także drogami asfaltowymi o małym natężeniu ruchu oraz drogami szutrowymi i gruntowymi. Kaszubska Marszruta to także infrastruktura turystyczna: tablice informacyjne, przystanki rowerowe, parkingi, kładki – mosty.

System ścieżek umożliwia łatwą i przyjemną turystykę rowerową, tym samym zachęca do aktywnego spędzania czasu, często z całą rodziną. Szlaki pozwalają w atrakcyjny sposób, pośród bogactwa przyrodniczego powiatu chojnickiego, zwiedzić najciekawsze miejsca regionu pod względem przyrodniczym, kulturowym i historycznym.

Na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” wybudowano ok. 3,1 km tras Kaszubskiej Marszruty na odcinku Bachorze – Małe Swornegacie oraz wzdłuż północnej granicy Parku w Drzewiczu.

Projekt realizowany jest wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach oraz gminy: Brusy, Chojnice, Konarzyny. Partnerami w projekcie są Park Narodowy „Bory Tucholskie” oraz nadleśnictwa: Przymuszewo i Rytel.

Kaszubska Marszruta powstała w ramach projektu "Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta", współfinansowanego jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.


 

Dostępne szlaki Kaszubskiej Marszruty:

Kaszubska Marszruta (szlak rowerowy, żółty)

Przebieg: Jezioro Chrzykowskie – Charzykowy – Wolność – Łukomie – Kopernica – Babilon most – Chociński Młyn – Swornegacie – Drzewicz – Czernica – Męcikał Struga – Męcikał – Dąbrówka – Duża Klonia – Mylof – Rytel Dworzec – Rytel – Gutowiec – Nieżurawa – Czersk 
Długość: 66,1 km 

Kaszubska Marszruta (szlak rowerowy, zielony)

Przebieg: Chojnice – Klawkowo – Powałki – Kłodawka – Mylof – Okręglik – Giełdon – Czarniż – Kinice – Kosobudy – Brusy – Żabno – Męcikał 
Długość: 41,8 km 

Kaszubska Marszruta (szlak rowerowy, czerwony)

Przebieg: Charzykowy – Stary Młyn – Funka – Bachorze – Małe Swornegacie – Chociński Młyn – Swornegacie – Drzewicz – Wielkie Chełmy – Czyczkowy – Brusy-Jaglie – Brusy – Kosobudy – Chłopowy – Bielawy – Sienica – Czersk 
Długość: 55,8 km 
 

Kaszubska Marszruta (szlak rowerowy, czarny)

Przebieg: Konarzyny – Żychce – Nowa Karczma – Kiełpin – Binduga – Nierostowo – Zielona Chocina – Jonki – Zielona Huta – Chociński Młyn – Konarzynki – Konarzyny 
Długość: 32,6 km 
 

Łącznikowy szlak czarny Męcikał-Kłodawka łączący szlak żółty z zielonym i domykający szlak zielony.

 

W 2015 r. została wydana mapa „Kaszubska Marszruta Trasy rowerowe” w skali 1:60 000.

Mapę można nabyć w niektórych punktach informacji turystycznej powiatu chojnickiego lub pobrać wersję elektroniczną.