Bory Tucholskie

Park Narodowy Bory Tucholskie - Udostępnione szlaki na terenie PNBT

Udostępnione szlaki na terenie PNBT

Informujemy, że z dniem 1 maja 2020 r. dwa fragmenty zielonego szlaku pieszego zostają OTWARTE, tym samym udostępnione dla ruchu turystycznego.

Przypominamy, że na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” nadal obowiązuje całkowity zakaz wstępu na tereny leśne.

Zakaz wstępu na tereny leśne obowiązuje nadal z powodu znacznego uszkodzenia drzewostanów oraz masowego zalegania drzew, zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu, po nawałnicy z dnia 11/12 sierpnia 2017 r.