Bory Tucholskie

Park Narodowy Bory Tucholskie - Zagrożenie pożarowe na terenach leśnych Parku

Zagrożenie pożarowe na terenach leśnych Parku

Wzniecić pożar lasu jest bardzo łatwo, o wiele trudniej go ugasić.

Apelujemy o rozwagę podczas spędzania czasu na terenie Parku.

Pożary to największe niebezpieczeństwo zagrażające istnieniu cennych przyrodniczo obszarów leśnych. Dlatego co roku na terenie Parku prowadzona jest przeciwpożarowa akcja stałej obserwacji terenów leśnych. W tym roku w związku z brakiem pokrywy śnieżnej i wiosennych opadów ściółka jest wyjątkowo sucha. Jej wilgotność wynosi poniżej 15%, co oznacza, że może się ona łatwo zapalić. Dlatego apelujemy o rozwagę i zachowanie szczególnej ostrożności gości zwiedzających nasz Park gdyż wystarczy iskra, aby spowodować pożar.

Na terenie Parku obowiązują przepisy o ochronie przeciwpożarowej, które zakazują działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, polegających na rozniecaniu ognia, palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania grilli, kuchenek turystycznych poza miejscami wyznaczonymi.

Na terenie Parku miejscem wyznaczonym do palenia ognisk jest Terenowa Baza Edukacyjna w Bachorzu. Ogniska mogą być tam rozpalane w czasie trwania zajęć edukacyjnych lub po uzyskaniu zgody Dyrektora.

W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie zaalarmować: Straż Pożarną lub Dyrekcję Parku.

Telefony:
Straż Pożarna: tel. 998, 112

Dyrekcja Parku: tel. /0 52/ 39 88 397