Bory Tucholskie

Park Narodowy Bory Tucholskie - Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” członkom rodzin wielodzietnych posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, przysługują następujące uprawnienia:
1. Zwolnienie z opłat za wstęp do Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.
2. Opłata ulgowa za wypożyczenie roweru w wysokości 5 zł/szt./dzień.
3. Opłata ulgowa za jednodniowe zezwolenie na amatorski połów ryb w wysokości  5 zł/osobę/dzień.
Zapraszamy!
Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny znaleźć można na portalu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej tutaj