Bory Tucholskie

Park Narodowy Bory Tucholskie - Płazy - ochrona czynna

Płazy - ochrona czynna

W 2009 roku Park Narodowy „Bory Tucholskie” rozpoczął realizację projektu pt. „Czynna ochrona płazów”, przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W tym roku, już własnymi siłami, kontynuujemy akcję.

Pierwszy rok działań rozpoczęliśmy jednodniowymi warsztatami dla młodzieży gimnazjalnej, poprowadzonymi przez dr Ewę Górską, specjalistę – herpetologa. W warsztatach udział wzięła młodzież z dwóch chojnickich szkół: Gimnazjum nr 3 i 2, które wyraziły chęć współpracy w całości projektu. Przeszkolona młodzież aktywnie uczestniczyła w przenoszeniu płazów migrujących do J. Charzykowskiego przez jezdnię na odcinku drogi powiatowej Bachorze – Swornegacie. Odcinek ten został wyznaczony przez pracowników Parku. Na podstawie monitoringu stwierdzono, iż w tych miejscach ginie pod kołami samochodów najwięcej płazów.

Na tę chwilę nie ma możliwości wybudowania dla tych zwierząt przejść pod szosą. Dlatego ustawione zostały, po obu stronach drogi, przenośne płotki z folii, które uniemożliwią płazom wkraczanie na jezdnię. Co kilkanaście metrów wkopane zostały w ziemię wiaderka, do których zwierzęta wpadają. Wiadra takie muszą być specjalnie przygotowane, by nie były pułapką dla innych zwierząt (przedziurawione w celu odpływu wody oraz z umieszczonymi wewnątrz gałązkami, aby inne zwierzęta - np. gryzonie - mogły się z nich wydostać).

W 2009 r. płotki ustawione zostały w trzech miejscach: na wysokości punktu widokowego na J. Charzykowskie oraz przed i tuż za mostem na Strużce. Młodzież, z pomocą pracowników Parku, oznaczała i dokładnie liczyła wszystkie gatunki znalezione w wiaderkach, a następnie przenosiła je na drugą stronę jezdni.

Podobne akcje czynnej ochrony płazów były już prowadzone w kilku parkach narodowych i krajobrazowych, jest to bowiem prosta forma pomocy tym pożytecznym zwierzętom w miejscach, gdzie migrują one masowo, a nie ma możliwości wybudowania przejść pod szosą. W ramach takich projektów młodzież, czynnie uczestnicząc w ważnych zadaniach ochronnych, które ratują życie wielu płazów, zdobywa nieocenioną możliwość poznania tych zwierząt, które przez wiele lat w mitach i przesądach miały niezbyt dobrą opinię. A są one niezwykle ważnym czynnikiem w funkcjonowaniu ekosystemów. Są istotnym elementem utrzymującym, a niekiedy zwiększającym różnorodność biologiczną.

Podsumowanie projektu „Czynna ochrona płazów w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”: