Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Szkolenie dla parków narodowych pn. „Wybrane aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego istotne w działalności parków narodowych”

W dniach 24-25 listopada 2022 r. w Trzebawiu k. Poznania odbyło się szkolenie dla pracowników parków narodowych pn. „Wybrane aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego istotne w działalności parków narodowych”. Organizatorami tego spotkania byli: Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych, Park Narodowy „Bory Tucholskie” oraz Wielkopolski Park Narodowy. Szkolenie przeprowadziła Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski z Poznania.

 

W szkoleniu udział wzięli pracownicy prawie wszystkich parków narodowych, a także przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Zagadnienie planowania i zagospodarowania przestrzennego, z uwagi na postępującą presję inwestycyjną na obszary cenne przyrodniczo, staje się jednym z kluczowych problemów, przed którymi stają parki narodowe.

Szkolenie pozwoliło na wyjaśnienie wielu kwestii dotyczących szeroko pojętej problematyki planowania przestrzennego. Długie i owocne dyskusje pozwoliły na wymianę doświadczeń pomiędzy parkami narodowymi, ale także stały się przyczynkiem do rozważań na temat możliwości wypracowania „narzędzi”, które umożliwiłyby prawne wzmocnienie parków narodowych w dziedzinie zagospodarowania i planowania przestrzennego.

/AT/