Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Szuwary trzcinowe i turzycowe

Szuwary zarówno trzcinowe jak i turzycowe związane są ze środowiskiem wodno-błotnym. Poszczególne zespoły roślinne z klasy Phragmitetea wyróżnia się na podstawie dominacji gatunków charakterystycznych. Szuwary turzycowe zwane szuwarami niskimi występują w strefie przybrzeżnej zbiorników wodnych, a gatunkami dominującymi są turzyce (turzyca dzióbkowata, t. zaostrzona, t. błotna). Szuwary trzcinowe zajmujące siedliska wód stojących lub wolno płynących zaliczane są do szuwarów wysokich. Gatunkiem charakterystycznym tego zbiorowiska jest makrofit: trzcina pospolita.