Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

V szkolenie dla pracowników Parku Narodowego „Bory Tucholskie” pt.: „Prawne aspekty ochrony środowiska w funkcjonowaniu parków narodowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obszarów Natura 2000”

V Szkolenie dla pracowników Parku Narodowego „Bory Tucholskie” pt.: „Prawne aspekty ochrony środowiska w funkcjonowaniu parków narodowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obszarów Natura 2000”

Dnia 07.10.2010 r. odbyło się kolejne szkolenie pracowników Parku, które poprowadził mecenas Krzysztof Gruszecki.

Mecenas Krzysztof Gruszecki - przez wiele lat był etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy oraz radcą prawnym specjalizującym się w sprawach z zakresu ochrony środowiska. Obecnie jest asesorem w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku. Autor ponad 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony środowiska oraz postępowania administracyjnego i sądowego.

Program szkolenia

9.00-10.30 – I. System źródeł prawa ochrony środowiska w Polsce oraz miejsce w nim ochrony przyrody:

  • źródła prawa ochrony środowiska oraz wzajemne relacja między nimi
  • podstawy prawne ochrony przyrody w UE oraz w Polsce
  • rola zasad ogólnych prawa ochrony środowiska w rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych
  • II. Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu ochrony środowiska

10.30-10.50 przerwa kawowa
10.50-12.45 III. Wybrane formy ochrony przyrody w Polsce
12.45-13.15 przerwa
13.15- 14.30 IV. Korzystanie ze środowiska na terenie obszarów Natura 2000, parków narodowych oraz otulin
14.30-15.00 - Pytania szczegółowe, dyskusja, podsumowanie; lunch; zakończenie szkolenia

Relacja ze szkolenia

Ostatnie szkolenie w 2010 r. poświęcone było aspektom prawnego funkcjonowania parków narodowych oraz relacji z innymi formami ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem Natury 2000.
Poruszanie się w różnych przepisach prawa nastręcza wiele problemów przy wykonywaniu czynności służbowych. Oczywiście te problemy uwidaczniają się najczęściej przy pracach Straży Parku, czy osób odpowiedzialnych za udostępnianie i zagospodarowanie przestrzenne. Umiejętność sprawnego poruszanie się w prawie nie tylko zależy od wiedzy ale w dużej mierze od doświadczenia. Uczestnicy szkolenia wykazywali się bardzo różnym stopniem znajomości przepisów prawa. Wielu nie uświadamiało sobie jak wiele jeszcze dokumentów należy zgłębić. Ale duże zaangażowanie świadczy że pierwsze kroki w tym kierunku zostały poczynione.