Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Warsztaty dla pracowników parków narodowych

W dniach od 9 do 11 czerwca 2010 r. w Akademickim Ośrodku Wczasowym w Czernicy odbędą się warsztaty dla pracowników parków narodowych w Polsce pt. „Budowanie wizerunku parków narodowych poprzez edukację i turystykę”.

Prowadzić te warsztaty będą:  Pan Artur Curyło i Pani Barbara Marczyńska.

Pan Artur Curyło jest wykładowcą w Szkole Retoryki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, Studium Public Relations Uniwersytetu Warszawskiego. Trener w szkoleniach dla przedsiębiorstw oraz instytucji z asertywnej komunikacji interpersonalnej, umiejętności perswazyjnych i negocjacyjnych, umiejętności prezentacyjnych i dyskusyjnych, public relations. Doświadczenie dydaktyczne i metodyczne w prowadzeniu szkoleń dla firm zdobywał we współpracy z prof. Zb. Nęckim (UJ). Od początku lat dziewięćdziesiątych równolegle do dydaktyki zajmuje się działalnością praktyczną w marketingu (ZPC Wawel, Fundacja dla UJ, aktualnie firma Pro Lingua).
Członek „Tertium” - Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej. Autor publikacji z zakresu perswazji, erystyki oraz kreowania wizerunku w wystąpieniach publicznych.

Pani Barbara Marczyńska jest nauczycielem akademickim. Związana z Instytutem Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wyższej Szkoły Zarządzania – Polish Open University. Zajmuje się psychologią społeczną i psychologią zarządzania. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji, asertywności, radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

/MK/

Program warsztatów

Program warsztatów obejmować będzie następujące zagadnienia:

 1. public relations – definicja, cele i metody realizacji;
 2. kreowanie wizerunku i budowanie „tła wpływu społecznego” PN – wybór metod dopasowanych do specyfiki i potrzeb parków;
 3. komunikowanie i komunikowanie się – zasady i techniki;
 4. współpraca komunikacyjna oparta o maksymy Paula Grice’a;
 5. wystąpienia i dyskusje publiczne – umiejętności retoryczne, neutralizowanie erystyki rozmówców;
 6. gra symulowania – ćwiczenie umiejętności autoprezentacyjnych, perswazyjnych i negocjacyjnych;
 7. analiza zespołowa zachowań i skuteczności działania uczestników;
 8. zajęcia terenowe na szlakach PNBT;
 9. zarządzanie sytuacjami konfliktowymi i problemowymi;
 10. gra perswazyjno – negocjacyjna;
 11. analiza grupowa sytuacji problemowych parku. Zespołowe poszukiwanie rozwiązań optymalnych.

Relacja z warsztatów

Na warsztaty do Czernicy przyjechali przedstawiciele 22 parków narodowych w Polsce. W miłym otoczeniu, nad jeziorem, uczestnicy już od samego rana 10 czerwca, przystąpili do bardzo intensywnych zajęć z zakresu public relations. By następnie móc dyskutować nad głównym tematem warsztatów, a mianowicie o budowaniu wizerunku parków narodowych. Dyskusje niejednokrotnie były bardzo burzliwe, ale dzięki sprawnym prowadzącym, którymi byli trenerzy PJ w osobach: Pani Barbara Marczyńska i Artura Curyło, udało się zanalizować problem i wypracować wstępną strategię - główne kierunki działania - zorientowaną na systemową budowę wizerunku parków, opartą na posiadanych atutach, na eliminowaniu słabych stron oraz wykorzystaniu szans i unikaniu zagrożeń. Całości dopełniła wycieczka rowerowa po Parku Narodowym „Bory Tucholskie” .

/MK/