Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Wędrówki ptaków vs zmiany klimatu

Wczoraj tj. 30.11.  br. w naszym Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie odbył się ostatni w tym roku wykład z cyklu Czwartkowe spotkania z przyrodą. O wpływie zmian klimatu na ptaki wędrowne opowiedział prof. dr hab. Włodzimierz Meissner z Uniwersytetu Gdańskiego.

Wędrówki ptaków to regularne sezonowe przemieszczanie się, często na północ i południe, wzdłuż trasy przelotu między lęgowiskami a zimowiskami. Skąd wiemy dokąd wędrują różne gatunki ptaków? Do tego służą nam obrączki, logery i geolokatory. Nie możemy również zapomnieć o pracy ornitologów, którzy liczą ptaki na przelotach.

Czy zmiany klimatu mają wpływ na ptaki wędrowne? Niestety tak. Niektóre zaprzestają w ogóle wędrówek a inne skracają jedynie dystans. Zmieniają się również terminy migracji, co ma wpływ na przeżywalność młodych osobników. Niestety poszerza się również pas pustyń północnoafrykańskich i ptaki muszą wykonywać dłuższe loty bez przerw. Ocieplenie klimatu powoduje także ograniczenie powierzchni terenów lęgowych gatunków arktycznych.

/BG/

 
Prof. dr hab. Włodzimierz Meissner z Uniwersytetu Gdańskiego fot. B. Grabowska

Prof. dr hab. Włodzimierz Meissner z Uniwersytetu Gdańskiego fot. B. Grabowska

fot. B. Grabowska

fot. B. Grabowska