Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Wrzosowiska

Suche wrzosowiska występują zwykle na bardzo ubogich i kwaśnych glebach bielicowych, o odczynie pH 4,0-5,0, wytworzonych z piasków luźnych, z niskim poziomem wody gruntowej. Zwykle mają postać niskich, barwnych zbiorowisk krzewinkowych, o zróżnicowanej florze naczyniowej oraz bogatej florze roślin zarodnikowych i porostów, co stwarza dogodne warunki bytowe dla bezkręgowców (chrząszczy, muchówek, błonkówek, pluskwiaków i motyli). Gatunkiem dominującym tych siedliskach jest wrzos zwyczajny Calluna vulgaris, który na przełomie sierpnia i września kwitnąc tworzy rozległe fioletowe dywany. W Parku wrzosowiska zajmują powierzchnię ponad 36 ha i występują głównie na odlesionych terenach (dawne pasy przeciwpożarowe, pobocza dróg leśnych, pod liniami energetycznymi. Wrzosowiska knotnikowe Pohlio-Callunetum występujące na terenie Parku są przedmiotem ochrony sieci Natura 2000.