Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Zagospodarowanie obszaru rekreacyjno - turystycznego w miejscowości Bachorze na terenie Parku Narodowego "Bory Tucholskie"

W dniu 31 lipca br. zakończono realizacją zadania pn.: Zagospodarowanie obszaru rekreacyjno – turystycznego w miejscowości Bachorze na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

W ramach w/w projektu wykonano następujące prace:

 1. Wzdłuż linii brzegowej jeziora zamontowano 15 sztuk podwójnych stanowisk do składowania łodzi wędkarskich o konstrukcji drewnianej. Każde stanowisko posiada numer oraz możliwość zainstalowania linki cumowniczej.
 2. W pobliżu stanowisk cumowania łodzi zamontowano dwa drewniane zadaszenia turystyczne. Każde z nich wyposażono w stół i ławki. W bezpośrednim sąsiedztwie wiat zainstalowano dwa kosze na śmieci.
 3. Całość terenu określoną mianem cumowiska ogrodzono płotem drewnianym o wysokości 0,9 m i długości 173 mb.
 4. Przebudowie poddano miejsce postoju pojazdów poprzez wykonanie nowego ogrodzenia drewnianego o wysokości 0,9 m i długości 104 mb.
 5. Wewnątrz ogrodzonego miejsca postojowego zamontowano następujące urządzenia:
  • Metalowy stojak na 10 rowerów, wykończony elementami drewnianymi i połączony z gruntem przy pomocy kotw.
  • Drewniany, wykonany z bali sosnowych stelaż w postaci pół bramy zaopatrzony w daszek, ławkę i kosz na śmieci. Na stelażu zamontowano trzy tablice informacyjne (z regulaminem Parku, mapą Parku i urzędową) uprzednio oprawione w drewniane ramy.
  • Wyznaczono 22 miejsca postojowe pojazdów poprzez zamontowanie 24 sztuk drewnianych znaczników rozdzielające poszczególne stanowiska.
 6. Część manewrową miejsca postoju pojazdów oraz 2 metrowej szerokości przejście do cumowiska zostało utwardzone pospółką żwirowo – gliniastą o grubości 10 cm, na powierzchni 420 m²

Wszystkie elementy drewniane zostały dwukrotnie zabezpieczone drewnochronem.

Celem przedsięwzięcia było ograniczenie negatywnych skutków antropopresji na tereny cenne przyrodniczo. W wyniku jego realizacji osiągnięto efekt ekologiczny głównie poprzez zmniejszenie obszaru użytkowanego przez osoby korzystające z cumowiska. Jego ogrodzenie wyznaczyło granice, na którym potencjalni użytkownicy mogę przebywać. Zapobiega to penetracji dalszych obszarów Parku, szczególnie jego części północnej gdzie znajdują się cenne siedliska Stellario – Carpinetum czy stanowiska zimorodka. Przyczyniło się, także do ograniczenia płoszenia i niepokojenia chronionych gatunków zwierząt występujących w strefie brzegowej jeziora Charzykowskiego min. gągoła, nurogęsi, bobra czy wydry.

Ustawienie tablic z regulaminem i mapą Parku wpłynęło korzystnie na przestrzeganie zasad korzystania z obszaru Parku, co się objawia znacznym ograniczeniem zaśmiecania i wydeptywania terenów przyległych do obiektu. Miejsce postoju pojazdów poprzez jego odnowienie i uatrakcyjnienie zachęciło kierowców do korzystania z niego. Możliwość bezpiecznego pozostawienia samochodu przyczyniło się do traktowania tego miejsca, jako bazy wypadowej do pieszych i rowerowych wędrówek po Parku.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013”, osi priorytetowej 4 – „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, środka 4.1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, przy współfinansowaniu przedsięwzięcia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Całkowita wartość projektu: 49359,90 zł
Wartość dofinansowania: 40130,00 zł
w tym:

 • Program Operacyjny „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013” – 34130,00 zł
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 6000,00 zł.