Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Zagrożenie pożarowe na terenach leśnych Parku

Wzniecić pożar lasu jest bardzo łatwo, o wiele trudniej go ugasić.

Będąc ostrożnym możesz temu zapobiec.

Co roku na terenie Parku w okresie od 1 kwietnia do 30 września prowadzona jest przeciwpożarowa akcja stałej obserwacji terenów leśnych, ponieważ to właśnie pożary są jednym z niebezpieczeństw zagrażającym istnieniu cennych przyrodniczo obszarów. W tym roku, mimo faktu że zima dopisała i wreszcie mieliśmy pokrywę śnieżną, to ściółka jest wyjątkowo sucha. Jej wilgotność wynosi poniżej 20%, co oznacza, że może się ona łatwo zapalić. Największe zagrożenie pożarowe lasu występuje w okresie wczesnej wiosny. To wtedy najczęściej wybuchają pożary lasów, gdyż w pokrywie gleby zalega duża ilość obumarłych roślin runa i traw, które łatwo przesychają i bardzo szybko mogą ulec zapaleniu.

Poruszając się po Parku pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności, gdyż wystarczy iskra, aby spowodować pożar.

Na terenie Parku obowiązują przepisy o ochronie przeciwpożarowej, które zakazują działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, polegających na rozniecaniu ognia, palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania grilli, kuchenek turystycznych poza miejscami wyznaczonymi.

Na terenie Parku miejscem wyznaczonym do palenia ognisk jest Terenowa Baza Edukacyjna w Bachorzu. Ogniska mogą być tam rozpalane w czasie trwania zajęć edukacyjnych lub po uzyskaniu zgody Dyrektora.

W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie zaalarmować: Straż Pożarną, Dyrekcję Parku lub Policję.

Telefony:
Straż Pożarna: tel. 998
Dyrekcja Parku: tel. /0 52/ 39 88 397
Policja: tel. 997