Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Zbiorowiska segetalne (polne)

Są to zbiorowiska roślin jedno-, dwuliściennych, rzadziej bylin towarzyszące uprawom polowym. Gatunki roślin występujące w tych zbiorowiskach pozostają pod wpływem rodzaju i pory zabiegów agrotechnicznych (siewu, pielęgnacji, zbioru). W Parku zbiorowiska segetalne (polne) zaobserwować możemy w miejscowości Bachorze, gdzie na gruntach ornych prowadzona jest ekstensywna gospodarka rolna.