Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Zimorodek Alcedo atthis

Systematyka

Rząd: kraskowe (Coraciiformes)
Rodzina: zimorodkowate (Alcedinidae)
Gatunek: zimorodek (Alcedo atthis) Linnaeus, 1758

Wygląd Zewnętrzny

To niewielki ptak, jednak bardzo charakterystycznie ubarwiony i wydaje się „nie pasować” do ptasiej kolorystyki, którą możemy spotkać wśród krajowych gatunków. Jest niewiele większy od zięby, rozpiętość skrzydeł dochodzi do 28 cm. Jednak błękitny grzbiet i szmaragdowe boki ciała, kontrastujące z pomarańczowym brzuchem, sprawiają, że przyciąga nasz wzrok. Samce mają dziób jednolicie czarny, samice czerwony u nasady dolnej części. Nogi koralowe, pomarańczowe, jedynie u osobników młodocianych są ciemne. Najpierw zazwyczaj go słyszymy, później obserwujemy jak szybko przemyka nad powierzchnią wody.

Film

Występowanie

Zimorodki zamieszkuję niemal całą Europę. W Polsce nie jest to gatunek częsty, na większości obszarów nawet bardzo nieliczny. Najbardziej rozpowszechniony jest na Pomorzu Zachodnim i Środkowym, Warmii i Mazurach. W Polsce centralnej występuje głównie nad środkową Wisłą, Bugiem, Narwią i Pilicą. Silna populacja występuje też na Stawach Milickich. Szacuje się, że w Polsce występuje ok. 6 000 par tego gatunku.
W Parku nie jest liczny, zwykle odnotowuje się 2-3 pary (biorąc pod uwagę jeziora graniczące z Parkiem – fragmenty jeziora Karsińskiego i Charzykowskiego.

Źródło: http://monitoringptakow.gios.gov.pl

Tryb życia

Gatunek ściśle związany z wodą. Jest to najmniejszy gatunek, który odżywia się rybami w Polsce. Na siedliska przybywa w marcu, kwietniu. Gniazduje w stromych, piaszczystych skarpach jezior, rzek, strumieni. Istotne jest zadrzewienie tych fragmentów linii brzegowej. Norki wykopuje zarówno samiec jak i samica. Często zasiedlają te same, co w sezonie poprzednim. Mają one zwykle głębokość ok. 50-60 cm (maksymalnie do 1,3 m). Otwory są owalne, na wysokości 1,5 – 3 metrów od podstawy skarpy.

Zimorodek może odbywać dwa lęgi w sezonie, czasem nawet powtarza lęg trzykrotnie (w przypadku straty wcześniejszego). Zniesienie wynosi zwykle 5-7 jaj. Wysiadywanie trwa 18-21 dni, po czym następuje okres intensywnego karmienia przez oboje rodziców.

Młode zimorodki narażone są na różne niebezpieczeństwa, m.in. na drapieżnictwo ze strony lisów, łasic i jenotów. Dużą śmiertelność powodują również utopienia, wychłodzenie i głód, z powodu nieudanych polowań.

Pokarm zimorodków to głównie małe rybki: płoć, ukleja, okoń, czasami zdarza się, że posili się rakiem czy innymi wodnymi skorupiakami.

Jest to gatunek częściowo zimujący w Polsce, w większości jednak odlatuje na zimę na południe Europy.

Ochrona w parku

Na obszarze Parku monitorowane są regularnie wszystkie strome i piaszczyste brzegi jezior. Kontrola odbywa się w maju i polega na lokalizowaniu nor i sprawdzaniu czy są czynne. Szczególnie patrolowane są fragmenty Strugi Siedmiu Jezior oraz brzegi jezior Charzykowskiego i Karsińskiego, graniczące z Parkiem. Miejsca lęgowe są stałe i zimorodki odnotowujemy zwykle w pobliżu starych rewirów.

W 2012 roku po raz pierwszy skontrolowano norki wraz z zaobrączkowaniem zimorodków. Dokonali tego członkowie Zaborskiego Towarzystwa Naukowego.

Ciekawostki

ZIEMIORODEK, CZY LODOWY PTAK – istnieje kilka teorii na temat pochodzenia nazwy tego ptaka. Uważa się, że dawniej nazwa mogła nawiązywać do miejsc lęgowych i mogła brzmieć ‘ziemiorodki’. Jednak bardziej prawdopodobna jest teoria związana z zimą. Kiedyś ludzie nie znali tras wędrówek ptaków, a zimorodki pojawiające się jesienią i zimą na przelotach musiały zwracać uwagę. Być może przypuszczano, iż rozmnażają się zimą. Potwierdza to również fakt, iż w innych językach nazwa tego ptaka również nawiązuje do zimy, lodu np. w niemieckim – Eisvogel (lodowy ptak). Po rosyjsku brzmi podobnie – Zimorodok.

KAŻDEMU PO RÓWNO – w przypadku zimorodka młode klują się synchronicznie, czyli są tej samej wielkości po wykluciu. Jak nakarmić takie pisklaki w wąskim, ciemnym tunelu? Jak rodzic ma wiedzieć, że nie podaje ryby ciągle temu samemu pisklęciu? Zimorodki rozwiązały ten problem bardzo sprytnie. Wewnątrz komory lęgowej układają się w rodzaj kolejki. Pisklę, które otrzymało rybkę przesuwa się w głąb komory a do wylotu ustawia się kolejne. W ten sposób pożywienie otrzymują wszystkie pisklaki po równo.

Literetura

  1. Kruszewicz A. G., 2005. Ptaki Polski Tom I. Multico, Warszawa.
  2. Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.) 2009. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. GIOŚ, Warszawa
  3. Gromadzki M. (red.) 2004. Ptaki. Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – poradnik metodyczny. Część II, Tom 8. GIOŚ. Warszawa.
  4. Sokołowski J. 1972. Ptaki ziem polskich. PWN, Warszawa.
  5. Dane monitoringowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie”
  6. www.monitoringptaków.gios.gov.pl